Peuteropvang

Een belangrijk onderdeel van het Kindcentrum “De Fontein / De Bron” is de peuterspeelzaal. In ons gebouw zit nu op de dinsdag- en donderdagmorgen een peutergroep. Hier verzorgen de pedagogisch medewerkers de voorschoolse educatie. Deze peuterspeelzaal hoort dus bij de kinderopvangorganisatie Columbus. Op een veilige manier volop kunnen spelen en ontdekken is de kracht van het peuterwerk van Columbus. Spelenderwijs ervaart uw peuter hoe leuk het is om samen te delen, nieuwe woordjes te leren en meer controle te krijgen over zijn lichaam. Is extra aandacht voor taal wenselijk? Bij de peuterspeelzaal bieden ze groepsgewijs Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan. 

De kracht van het peuterwerk zit ook in het delen van onze kennis over opgroeien en ontwikkelen. Zo kunt u een korte opvoedcursus volgen. Daarin leert u bijvoorbeeld waarom uw peuter of kleuter de ene keer wil knuffelen en de andere keer erg driftig is. En u kunt advies krijgen over gezond opvoeden of over het leven met verschillende culturen, binnen of (net) buiten uw gezin. Verder werkt Columbus met Triple-P, een programma over positief opvoeden. De medewerkers kunnen u bij elke opvoedvraag helpen een plan van aanpak te maken. De pedagogisch medewerkers van de groepen hebben overleg met de leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool over de doorgaande leerlijn van de voorschool naar de basisschool. Ze werken ook samen aan verschillende thema’s.