Afbeeldingsresultaat voor praten met pim

wij werken over spelen en speelgoed.

Dit doen wij o.a. met de nieuwe methode praten met Pim.

Ook op de website; www.pratenmetpim.nl is van alles te zien en te horen.

Wij zijn de kleuters van groep 1/2 a!

groep 1, noor brinks, Esmee, Lena, Siem, Daniel, abraham.

groep 2:Juan, eline, noor klijnstra, sophia, maria, hanna, eline, thomas, ankin, roos, matthijs en Joel,

Afbeeldingsresultaat voor schatkist buitenspelen

wij gebruiken ook ons thema van schatkist over buitenspelen. Jan en san beleven van alles met een doos..

op school gaan wij werken over dit thema, maar ook de hoeken worden weer anders. Zo hebben wij een zandtafel en een speelgoedwinkel op de gang.

wij leren ook weer nieuwe letters; De F van fiets en de W van wip.

hoe ziet een dag bij ons er eigenlijk uit?

's morgens:

op maandag hebben we soms weekopening. Of met de onderbouw. Dan kijken we naar het thema van die week rondom de Bijbelverhalen en zingen we verschillende liedjes. Soms hebben we met de hele school een opening. Dit is dan meestal rondom PBS. Een ruimte in de school komt dan voorbij. En denken we samen na over hoe de regels zijn, hoe kunnen we elkaar positief stimuleren.

De andere dagen beginnen we in de klas. Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben we eerst inloop. Dan staan er spullen op tafel. De ene keer is dit een spelletje en de andere keer een werkblad. Meestal gaat de juf dan met een klein groepje in de kleine kring. Ze oefent dan van alles. Letters, cijfers, legt uit wat we gaan leren die dag of maakt soms gewoon even een praatje met iemand die afscheid nemen van papa of mama soms wat lastig vindt.

Daarna gaan we in de kring;

Hier kijken we of alle kinderen op school zijn, oefenen we de namen van de week, en maand. En het hulpje kijkt naar buiten om te bepalen welk weerkaartje op de tijdwijzer van pompom moet.

Vaak vertelt de juf ook wat we die dag gaan doen. Dit zien wij ook op de dagritmekaarten.

Hierna gaan we werken of naar buiten. Dit hangt af van ons rooster.Bij het werken gaan we kijken naar het kiesbord. Hierop staat wie er mag gaan werken en welke hoeken er gekozen kunnen worden. En als de juf wat met een groepje gaat doen, zien we dit ook op het kiesbord staan.

Afbeeldingsresultaat voor kiesbord kaartjes

Daarna is het tijd voor fruit. Lekker even wat eten en drinken. 's morgens hebben de kinderen hun spullen al in het mandje gedaan. De hulpjes hoeven het alleen nog maar uit te delen in de kring. Ook leest de juf lekker voor.

Daarna gaan we lekker buitenspelen. De hulpjes mogen als eerst kiezen uit de schuur. Soms is er ook een gerichte activiteit op het plein. Een spelletje met een tikker, een balspel, een parcours of we gaan schrijven met water op de muur.

Op dinsdag en donderdag gaan we naar het speellokaal. Elke keer is er een andere les aan de beurt. We oefenen op allerlei gebieden. Klimmen en klauteren, glijden, rollen, vangen, mikken, balanceren, doen spelletjes en nog veel meer.

De kinderen hebben gymschoenen aan. Deze staan al op school en zitten in een mooie bak.

Na het bewegen gaan we even uitrusten in de kring. Hier vertelt de juf ons het Bijbelverhaal. Elke week zijn er andere verhalen aan de beurt. De juf zet dit ook in de nieuwsbrief of het staat op ons bord in de gang.

Daarna hebben we pauze. Tijd voor een boterham. We zoeken allemaal een plekje aan de tafel en een overbijfmoeder komt ons helpen zodat de juf ook even kan eten.

's middags is het bijna hetzelfde als 's morgens. We gaan ook nog lekker naar buiten, gaan binnen spelen en werken en kijken soms nog een filmpje wat bij het thema past.

In de kring:

de kring is een centrale plek voor ons.Vanuit hier ontmoeten we elkaar, worden er werkjes en opdrachten uitgelegd. Ook maken we een woordveld over een thema. Leren we nieuwe letters, gaan we tellen, reken- en taalspelletjes doen. Luisteren naar elkaar tijdens een kringgesprek. En vinden we het fijn om naar een spannend verhaal te luisteren.

Doelen:

elk thema staan er ook weer nieuwe doelen centraal. De juf geeft dit aan in het weekbericht. Hierbij gaan we activiteiten en werkjes bedenken. Aan het eind kijken we of het doel behaald hebben.

De juf gebruikt hiervoor natuurlijk ook boeken. Een rekenmethode, een schijfmethode en de thema's van schatkist staan soms centraal.

ook hebben we sinds dit jaar een verkeersmethode.

belangrijke data:

-week 11; deze week les van Wonderlijk gemaakt. In het volgende bericht meer hierover.

-dinsdagmiddag (13e) vrij- i.v.m. studiemiddag.

-woensdagmiddag 14e biddag. Dienst in de Maranatha kerk. Zie weekbericht Josine.

-Donderdagavond 15e info avond nieuwe ouders. Ouders hebben hiervoor een uitnodiging gehad.

Liedjes en versjes:

Afbeeldingsresultaat voor schatkist buitenspelen

Afbeeldingsresultaat voor versje over buitenspelen

letters: de f van fiets, de w van wip.

cijfers: 1 t/m 10

oefen met schrijven van letters en cijfers.