Verlof aanvragen

HEEFT U VRAGEN

BEL ONS (053) 4361577

Verlofaanvragen

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat ouders hun kind een dag van school willen houden. Voor dit zogenoemde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld. Er zijn drie redenen voor extra verlof:

  • Gewichtige omstandigheden
  • Specifieke aard van het beroep van één van de ouders
  • De vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging

Voor deze verlofaanvragen (bv. bruiloft, jubilea etc.) kunt u hier een verlofformulier downloaden. Het formulier is ook af te halen op school. Naast de directiekamer hangt een houder met formulieren.

Verlofaanvragen ruim van tevoren, (uiterlijk twee weken) inleveren in het postvakje naast de deur van de administratie.

De regels met betrekking tot verlofaanvragen staan op het formulier vermeld.

Wij verzoeken u om bezoeken aan tandarts, dokter of orthodontist zoveel mogelijk na schooltijd te plannen. Lukt dit niet, dan volstaat een berichtje via Parro aan de leerkracht.

U kunt uw kind ziek melden door te bellen naar school: (053)4361577.