Verlof aanvragen

 

HEEFT U VRAGEN

BEL ONS (053) 4361577

Verlofaanvragen

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat ouders hun kind een dag van school willen houden. Voor dit zogenoemde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld. Er zijn drie redenen voor extra verlof:

  • Gewichtige omstandigheden
  • Specifieke aard van het beroep van één van de ouders
  • De vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging

Wilt u voor een bezoek aan de huisarts, tandarts, e.d. afspraken maken buiten schooltijd? Mocht het echt niet anders kunnen, geeft u dan een briefje mee of belt u even. Hiervoor hoeft geen verlofaanvraag ingeleverd te worden.

Verlofaanvragen ruim van tevoren, (uiterlijk twee weken) inleveren in het postvakje naast de deur van de administratie.

De regels met betrekking tot verlofaanvragen staan op het formulier vermeld.

U kunt hier een verlofformulier downloaden. Het formulier is ook af te halen op school. Naast de directiekamer hangt een houder met formulieren.

U kunt uw kind ziek melden door te bellen naar school: (053)4361577.