Leerlingenraad

HEEFT U VRAGEN

BEL ONS (053) 4361577

Als school vinden we de leerlingenraad belangrijk. Wij weten op deze manier wat er speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. Ook de kinderen voelen zich gehoord, betrokken en krijgen een stem. Daarnaast wordt op deze manier het actief burgerschap bevorderd.
Aan de leden van de leerlingenraad de taak om met hun klasgenoten in gesprek te blijven. Wat willen de kinderen veranderen of wat willen ze inbrengen? Het is van belang dat hierbij de punten die worden ingebracht tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad voor de hele school van toepassing moeten zijn.
In onze leerlingenraad zitten leerlingen van groep 5 tot en met 8. De kinderen kiezen per klas een vertegenwoordiger.
In het schooljaar 2023-2024 zijn er alweer verkiezingen gehouden en is de leerlingenraad weer op volle sterkte.