Aanmelden

HEEFT U VRAGEN

BEL ONS (053) 4361577

Hartelijk welkom op onze school!

Wilt u uw kind aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de directie voor het maken van een kennismakingsgesprek.

Toelatingsbeleid

Op onze scholen verwelkomen we christenen uit diverse denominaties en kerkelijke gemeenten. Samen weten we ons verloste christenen die leven van genade. Kinderen van ouders die het identiteitsdocument “Geloven in Onderwijs” in woord het gedrag omarmen, zijn welkom op de Hannah scholen.

Van aanmelden naar een definitieve inschrijving

De definitieve inschrijving gebeurt nadat de directie een positief toelatingsbesluit genomen heeft op basis van identiteit en onderwijsbehoeften. U ontvangt dan ook een aanmeldpakket. De formulieren van het aanmeldpakket zijn tevens digitaal te vinden op de website. Ongeveer 6 weken voordat de leerling start, neemt de desbetreffende leerkracht contact op met de ouders voor een gesprek. De leerkracht stuurt de ouders tevens een vragenlijst om de onderwijsbehoeften van het kind in kaart te kunnen brengen.

Ongeveer 6 weken van tevoren neemt de leerkracht contact op en worden er afspraken gemaakt om te komen wennen. In Enschede gaat het om 5 momenten, altijd in samenspraak met ouders. Soms heeft een kind genoeg aan minder en soms juist meer. Er wordt dan ook een afspraak gemaakt voor een kennismakingsbezoek.

Ontwikkelformulier

Van elke nieuwe leerling wordt door de ouders, naast het aanmeldformulier, een ontwikkelformulier ingevuld. Op die manier wordt de school goed geïnformeerd over de voorschoolse periode. We proberen de overgang van huis naar school zo goed mogelijk te begeleiden.

Peuterspeelzaal/Kinderdagverblijf

Van kinderen die op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zijn geweest, krijgen we informatie via een ingevuld formulier door de leidster van de peuterspeelzaal of van het kinderdagverblijf. Bij VVE kinderen is er altijd een warme overdracht met de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf, ouders en leerkracht. Wanneer dit niet mogelijk is, dan gebeurt dit telefonisch.

Kinderen die nog niet zindelijk zijn kunnen we in de regel nog niet toelaten op school. De leerkracht heeft geen tijd om kinderen te verschonen omdat er een hele groep is die aandacht vraagt of begeleid moet worden.

Instroomdatum

Verspreid over het jaar is een kind steeds welkom op de eerste dag na zijn/haar verjaardag. Soms wordt in overleg met de ouders een andere instroomdatum gekozen.

Contact

Als u een school zoekt voor uw zoon of dochter en u wilt graag nader kennismaken met ons of informatie opvragen, dan kunt u telefonisch of per mail een afspraak maken met de directeur.

Digitaal aanmelden

Met deze aanmelding spreekt u uw voorkeur uit voor plaatsing op deze school. Bij deze aanmelding hoort een kennismakingsgesprek tussen de ouders en de directie van de school.

Aanmeldformulier basisonderwijs

"*" geeft vereiste velden aan

1Gegevens kind
2Noodnummers en medische gegevens
3Verzorgers
4Aanvullende gegevens

Gegevens kind

Geboortedatum*
Geheim adres*
Geheim telefoonnummer*

Gegevens vorig onderwijs

Heeft uw kind op een andere school onderwijs gehad?*
Heeft uw kind een taalachterstand? Dan krijgt uw kind mogelijk voorschoolse of vroegschoolse educatie (VVE) op de basisschool of in de kinderopvang. De gemeente bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Meestal gaat dit via het consultatiebureau. Heeft uw kind een VVE indicatie?*

Broers en zussen