Aanmelden

 

HEEFT U VRAGEN

BEL ONS (053) 4361577

Toelatingsbeleid

De Hannah scholen zijn opgericht omdat ouders onderwijs voor ogen stond dat zou aansluiten bij de christelijke opvoeding die hun kinderen thuis genoten. Dat is nog steeds onze gedragslijn. Het zijn gereformeerde scholen van christenen voor christenen. Kinderen van ouders die het identiteitsdocument “Geloven in Onderwijs” in woord het gedrag omarmen, zijn welkom.

Op onze scholen verwelkomen we christenen uit diverse denominaties en kerkelijke gemeenten. Samen weten we ons verloste christenen die leven van genade.

Nieuwe leerlingen zijn meestal de 4-jarigen. Ouders kunnen een intake- of informatiegesprek aanvragen bij de directeur of locatieleider als ouders de school nog niet kennen. Ze krijgen dan een rondleiding op school en er wordt informatie gegeven over het reilen en zeilen op school. Daarnaast is het ook mogelijk om de jaarlijkse open dag te bezoeken in maart.

Na het bezoek krijgen ouders een aanmeldformulier en het identiteitsdocument mee. Hebben zij besloten zich aan te melden en het document te ondertekenen, dan krijgen ze een ontvangstbevestiging van de administratief medewerker van de school. Die stuurt vervolgens een ontwikkelformulier op dat ingevuld moet worden door de ouders.  Als de intern begeleider samen met de leerkracht het formulier heeft beoordeeld, wordt de aanmelding een inschrijving.

Ouders die al bekend zijn met de school door oudere kinderen kunnen een aanmeldformulier ophalen bij de directie of bij de leerkracht van groep 1/2.

Ongeveer 6 weken van tevoren neemt de leerkracht contact op en worden er afspraken gemaakt om te komen wennen. In Enschede gaat het om 5 momenten, altijd in samenspraak met ouders. Soms heeft een kind genoeg aan minder en soms juist meer. Er wordt dan ook een afspraak gemaakt voor een kennismakingsbezoek.

Ontwikkelformulier

Van elke nieuwe leerling wordt door de ouders, naast het aanmeldformulier, een ontwikkelformulier ingevuld. Op die manier wordt de school goed geïnformeerd over de voorschoolse periode. We proberen de overgang van huis naar school zo goed mogelijk te begeleiden.

Peuterspeelzaal/Kinderdagverblijf

Van kinderen die op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zijn geweest, krijgen we informatie via een ingevuld formulier door de leidster van de peuterspeelzaal of van het kinderdagverblijf. Bij VVE kinderen is er altijd een warme overdracht met de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf, ouders en leerkracht. Wanneer dit niet mogelijk is, dan gebeurt dit telefonisch.

Kinderen die nog niet zindelijk zijn kunnen we in de regel nog niet toelaten op school. De leerkracht heeft geen tijd om kinderen te verschonen omdat er een hele groep is die aandacht vraagt of begeleid moet worden.

Instroomdatum

Verspreid over het jaar is een kind steeds welkom op de eerste dag na zijn/haar verjaardag. Soms wordt in overleg met de ouders een andere instroomdatum gekozen.

Contact

Als u een school zoekt voor uw zoon of dochter en u wilt graag nader kennismaken met ons of informatie opvragen, dan kunt u telefonisch of per mail een afspraak maken met de directeur.