Extra ondersteuning

HEEFT U VRAGEN

BEL ONS (053) 4361577

Omdat alle kinderen uniek zijn verschillen ze ook in hun manier van leren. Leerlingen krijgen daarbij de ondersteuning die ze nodig hebben. We noemen dat Passend Onderwijs.

Het beleid van onze school vatten we samen in het begrip Realistisch Inclusief.

Inclusief

Daarmee bedoelen we dat we het belangrijk vinden dat kinderen zoveel als mogelijk dicht bij huis naar school gaan. En dat kinderen zoveel mogelijk samen met leeftijdsgenoten en vrienden op school zitten. Tegelijk zorgen we er voor dat elke leerling de begeleiding en ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Daarom doen we ons best de leerling te leren kennen. Immers, alleen dan weten we wat zijn of haar leerbehoefte is. De leerkracht maakt dus onderscheid tussen de leerlingen, voor zover dat het kind helpt zich goed te ontwikkelen. Elke leerkracht krijgt daarbij zelf begeleiding van de Intern Begeleider. En soms komt er een leerkrachtondersteuner of klasse-assistent in de klas. Dat maakt het mogelijk om sommige kinderen ook individueel wat extra aandacht te geven.

Realistisch

Maar ook onze school is niet in staat om in alle gevallen voldoende of de juiste ondersteuning te bieden. Dat ontslaat ons er niet van ervoor te zorgen dat ook voor dat kind een school wordt gevonden die dat wel kan. Die scholen vinden we in ons Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Door met andere schoolbesturen samen te werken hebben we altijd de mogelijkheid om voor elke leerling een passend aanbod te realiseren.

Wat onze school wel kan staat opgeschreven in het School Ondersteunings Profiel SOP Fontein 18-09-2023.

Over het Samenwerkingsverband

Passend onderwijs: perspectief voor ieder kind

Alle kinderen verdienen een plek op school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Passend onderwijs zorgt ervoor dat kinderen in staat gesteld worden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en te leren. Scholen bieden daarom extra begeleiding aan kinderen die dat nodig hebben. Passend onderwijs staat of valt met goede samenwerking tussen kinderen, hun ouders en de school. Samen met ons Samenwerkingsverband Twente Oost PO zorgen we voor perspectief voor ieder kind.

Maak je je zorgen om jouw kind?

 Heeft jouw kind extra ondersteuning nodig? Of zit jouw kind niet lekker in zijn vel? Het is van belang om dit te bespreken met de leerkracht. Zo zorgen we ervoor dat jouw kind ondersteuning krijgt, die zo goed mogelijk past. Als er extra ondersteuning nodig is, krijg je soms te maken met meerdere regelingen. Dit kan veel vragen oproepen. Binnen ons Samenwerkingsverband kun je daarom terecht bij het Oudersteunpunt. Op deze pagina vind je het antwoord op veel vragen. Heb je na het lezen nog vragen en wil je contact met het Samenwerkingsverband? Vul dan het contactformulier in. Of ben je benieuwd naar ervaringen van andere ouders en kinderen? Bekijk dan eens deze pagina met ervaringsverhalen.

Meer- en hoogbegaafdheid

Op de Fontein bieden we passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Zo hebben we schoolbrede afspraken over het aanpassen van de lesstof voor deze groep kinderen. Onze meer- en hoogbegaafdheidspecialist adviseert ons waar nodig op leerlingniveau. Kinderen die het nodig hebben om met ontwikkelingsgelijken te werken aan vaardigheden kunnen in de vaardighedengroep worden geplaatst. De vaardighedengroep is gezamenlijk met leerlingen van GBS de Bron, wordt geleid door de specialist en wordt om de week op de maandag op de Bron gehouden.

Dyslexieprotocol

Op De Fontein werken we volgens het landelijk Dyslexieprotocol.
Met dit protocol kunnen leerkrachten in een doorgaande lijn werken aan de signalering en aanpak van lees- en spellingproblemen.
Daarmee kunnen ze het lees- en spellingonderwijs voor alle leerlingen effectief inrichten.

Op De Fontein werken we volgens onderstaand schema. In het schema is zichtbaar hoe de ondersteuning op De Fontein is georganiseerd.