Visie op onderwijs

HEEFT U VRAGEN

BEL ONS (053) 4361577

Wij allen zien ons als kinderen van God en genieten samen ten volle van de liefde die God ons geeft. Uit liefde geeft God talenten en de mogelijkheden om zelf met die talenten aan de slag te gaan. We mogen de talenten met elkaar delen en elkaar helpen om die talenten te ontdekken en te gebruiken tot eer van God en tot heil van onze naaste. We delen met elkaar wat God ons geeft. Het belangrijkste dat Hij geeft is zijn liefde. Hij houdt van ons en zorgt voor ons en geeft mogelijkheden om ons als christenen te bewegen in onze maatschappij.   

GBS de Fontein is in de eerste plaats een school. Dat betekent dat er gestreefd wordt naar kwalitatief goed onderwijs en dat kerndoelen van de basisschool bereikt worden. Daarnaast is de Fontein een christelijke school, waarbij de visie op mensen, op opvoeden en leren bepalend is voor de manier waarop we invulling geven aan ons school-zijn. Om onze visie te vertalen naar merkbaar gedrag en aanpak, hebben we vier missiedoelen opgesteld waaraan we elke stap die we zetten koppelen: 

o    Maximale ontwikkeling van de talenten die God gegeven heeft. 

o    Samen het beste nastreven voor het kind, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid. 

o    We streven naar een veilige omgeving. 

o    Ouderbetrokkenheid. De ouders als partner in opvoeding en onderwijs. 

Deze duidelijke missiedoelen scheppen verwachtingen van ouders en kinderen, maar ook verplichtingen voor het team. Het team is daarom aanspreekbaar op de uitvoering van die doelen.